ตรวจสอบการลงคะแนน

1551346344_medium

ทดสอบครั้งที่ 3


เวลาใช้สิทธิ์ ถึง05/03/2019 00:00

เริ่มใช้งาน

บัตรประจำตัว, Address

บัตรประจำตัว และการตรวจสอบ Address

ขอใบอนุญาต

ขอ, ต่ออายุ ใบอนุญาติ

อนุมัติ ใบอนุญาต

ส่วนสำหรับอนุมัติใบอนุญาต ต้องมีสิทธิ์จึงจะใช้งานได้

Profile

แสดงและแก้ไข Profile

Admin

ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ต้องมีสิทธิ์จึงจะใช้งานได้

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

แบบฟอร์ม เอกสาร

Home